Kody - 2

Kody błędów klimatyzatorów Sinclair

SERIA KING (AK)

H1 Odszranianie
E5 Zabezpieczenie sprężarki
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury na ssaniu w parowniku
H6 Nieprawidłowa praca wentylatora parownika

SERIA PRINCE (AP)

H1 Odszranianie
H6 Nieprawidłowa praca wentylatora parownika

SERIA QUEEN (AQ)

DF Odszranianie
CP Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza
HP Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza
OFF Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia

SERIA FLAT (AF)

Czerwony LED – mruga – odszranianie

SERIA TYTAN (AT)

1x czerwony LED - zabezpieczenia HP
3x czerwony LED - zabezpieczenia LP
5x czerwony LED - zabezpieczenie sprężarki
6x czerwony LED - nieprawidłowa komunikacja pomiędzy jednostkami

SERIA NORDIC INVERTER (AIN)

E4 Nieprawdłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji
F1 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H1 Odszranianie
H3 Zabezpieczenie sprężarki
H4 Błąd pracy urządzenia
H5 Zabezpieczenie modułu IPM inverter

SERIA FREECOMBI (FC)

H4 Błąd pracy systemu
H3 Zabezpieczenie sprężarki
H5 Zabezpieczenie modułu IPM invertera /Inteligent Power Modules/
E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E7 Błąd trybów pracy jednostek wewnętrznych
H1 Odszranianie
F1 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H7 Błąd pracy sprężarki
HC Zabezpieczenie modułu PFC /Power Factor Correction/
HE Zabezpieczenie spężarki
F6 – F8 – F9 – E0 – H0 - Błędy częstotliwości zasilania
E9 Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza w trybie grzania
F7 Odzysk oleju

ASF 60 A

Jednostka wewnętrzna

OPERATION TIMER DEFROST

Operation Timer Defrost
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- x --
Błąd czujnika temperatury parownika x -- --
Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
-- -- x
Błąd czujnika temperatury zewnętrznej x x x
Błąd pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej x x --

Nie świeci - -- Miga - X

Jednostka zewnętrzna (MAIN PCB)

LED 1 LED 2 LED 3
Błąd kolejności faz x -- --
Zbyt duży prąd sprężarki -- -- x
Zanik napięcia w jednej z faz x -- --
Zabezpieczenie HP x x --
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- x x
Błąd czujnika temperatury parownika -- x --
Błąd czujnika temperatury x x x

ASF xx AL

E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
F1 Błąd czujnika temperatry pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H1 Odszranianie

ASF xx AI

E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Bład czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd komunikacji z pilotem przewodowym

ASC xx A

Czerwony LED (RUN)
Zabezpieczenie HP x1
Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej x2
Zabezpieczenie LP x3
Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki x4
Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami x6
Żółty LED (TIMER)
Odszranianie x1
Błąd pracy pompki skroplin x8

ASC xx AI

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenia HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym

ASD xx A

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenia HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym
EE Zablokowany pilot przewodowy
FF Błąd komunikacji z centralnym sterownikiem
CC Pracą jednostki steruje centralny sterownik

ASGE XX A

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym

SYSTEM SMF

Jednostka wewnętrzna

E0 Błąd pamięci EEPROM
E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E2 Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy jednostkami
E3 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E5 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej
E6 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
P0 Zabezpieczenie modułu IPM
P1 Zbyt niskie napięcie zasilające
P2 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P3 Zabezpieczenie sprężarki
P5 Odszranianie skraplacza

Jednostka zewnętrzna

E0 Błąd pamięci EEPROM
E1 Błąd czujnika temperatury parownika nr1
E2 Błąd czujnika temperatury parownika nr2
E3 Błąd czujnika temperatury parownika nr3
E4 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd czujnika temperatury parownika nr4
E7 Błąd komunikacji pomiedzy modułami jednostki zewnętrznej
P0 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P1 Zabezpieczenie HP
P2 Zabezpieczenie LP
P3 Zazbezpieczenie sprężarki
P4 Zabezpieczenie modułu PFC
P5 Odszranianie skraplacza
P6 Zbyt wysoka temperatura skraplacza

SYSTEM SDV III

Jednostka zewnętrzna

E0 Błąd komunikacji pomiędzy jednostką nadrzędną i podrzędną
E1 Nieprawidłowa kolejnośc faz
E2 Błąd komunikacji pomiędzy jednostka zewnętrzną a wewnętrznymi
E3 Błąd czujnika temperatury tłoczenia jednostki zewnetrznej (master)
E4 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej jednostki zewnętrznej (master)
E5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki digitalscroll jednostki zewnętrznej (master)
E8 Błędny adres jednostki zewnętrznej
H0 Błąd trybów pracy jednostek wewnętrznych
H1 Błąd komunikacji centralnego sterownika
H2 Nieprawidłowe adresowanie jednostek zewnętrznych
H3 Nieprawidłowe adresowanie jednostek zewnętrznych
P1 Zabezpieczenie HP
P2 Zabezpieczenie LP
P3 Zabezpieczenie sprężarki digital scroll
P4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P5 Zbyt wysoka temperatura skraplacza
P7 Zabezpieczenie sprężarki scroll nr 1
P8 Zabezpieczenie sprężarki scroll nr 2

Jednostki wewnętrzne (wyświetlacz)

EE Błąd pompki skroplin
E6 Błąd trybów pracy
E5 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej
E4 Błąd czujnika temperatury parownika
E3 Bład czujnika temperatury parownika na ssaniu
E2 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami

Jednostki wewnętrzne LED

OPERATION TIMER DEF/FAN ALARM
Jednostka wyłączona -- -- -- --
Jednostka pracuje o -- -- --
Zabezpieczeniem przed
zamarzaniem jedn. wewn.
-- -- o --
Aktywna funkcja
wyłącznika czasowego
-- o -- --
Błąd komunikacji z jedn.
zewnętrzną
-- x -- --
Błąd czujnika temperatury
jedn. wewn.
x
Błąd trybu pracy x
Błąd pływaka tacy ociekowej xx
Nieprawidłowa praca jedn. zewn. x

- - nie świeci; x: miga; xx: miga szybko; O: świeci

JoomSpirit

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych