Kody błędów klimatyzatorów Sinclair

SERIA ELEMENT ASH-09/12/18/24AIE, SERIA MATRIX ASH-09/13/18/24AIM PT

E1 Zabezpieczenie HP

E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej

E3 Zabezpieczenie LP

E4 Zbyt wysoka temperatura na tłoczeniu sprężarki

E5 Zabezpieczenie sprężarki

E6 Błąd komunikacji

E8 Zabezpieczenie wysokiej temperatury parownika

EE Błąd pamięci EEPROM

EU Zbyt wysoka temperatura modułu IPM

C5 Błąd zworki modelu urządzenia /jumper cap/

F0 Odzysk oleju

F1 Błąd czujnika temperatury wewnętrznej

F2 Błąd czujnika temperatury parownika

F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza

F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

F6 Ograniczenie mocy sprężarki - ochrona przed zbyt wysoką temperaturą sprężarki

F8 Zabezpieczenie zbyt dużego poboru prądu

F9 Błąd pracy zaworu EXV

FH Ograniczony przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej

PH Zabezpieczenie wysokiego napięcia modułu DC

PL Zabezpieczenie niskiego napięcia modułu DC

P0 Test pracy sprężarki (wydajność minimalna)

P1 Test pracy sprężarki (wydajność nominalna

P2 Test pracy sprężarki (wydajność maksymalna)

P3 Test sprężarki

P5 Zabezpieczenie nadprądowe

PU Błąd sterowania zasilaniem sprężarki

P7 Błąd czujnika temperatury modułu PFC

P8 Błąd wysokiej temperatury modułu PFC

H3 Zabezpieczenie sprężarki

H4 Zabezpieczenie modułu IPM

H5 Błąd wysokiej temperatury modułu IPM

H6 Błąd pracy wentylatora parownika

H7 Błąd pracy sprężarki

HC Zabezpieczenie modułu PFC

L3 Błąd pracy wentylatora skraplacza

L9 Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu

LC Błąd startu urządzenia

U1 Błąd sprężarki

U3 Błąd napięcia szyny danych pomiędzy modułami

U5 Błąd odczytu wartości prądu pobieranego przez jednostkę

U7 Błąd pracy zaworu 4-drogowego

U8 Błąd zasilania

SERIA UNI DC INVERTER ASF/ASC/ASD-09/12AIN/ASGE-09/12AIN WK

Błąd pracy Żółty LED Czerwony LED Zielony LED Jednostka wew.
Praca sprężarki 1x -
Odszranianie 2x -
Zabezpieczenie przez zamarzaniem 3x E2
Zabezpieczenie modułu IPM 4x

E5
Zabezpieczenie nadprądowe 5x E5
Wysoka temperatura skraplacza 6x -
Wysoka temperatura tłoczenia 7x E4
Wysoka temperatura sprężarki 8x E5
Zabezpieczenie zasilania 9x E5
Wysoka temp. Modułu IPM 10x E5
Błąd pamięci EEPROM 11x E5
Błąd niskiego napięcia zasilania 12x E5
Błąd wysokiego napięcia zasilania 13x E5
Zabezpieczenie nadprądowe IPM 14x E5
Błąd modeli jednostek 16x -
Błąd czujnika temperatury skraplacza 5x F2
Błąd czujnika temperatury zewnętrznej 6x F3
Błąd czujnika temperatury tłoczenia 7x F4
Zabezpieczenie temp. skraplacza 8x -
Poprawna komunikacja Pulsuje -
Błąd komunikacji Wygaszona E6
Błąd czujnika temp. pomieszczenia F0
Błąd czujnika temp. parownika F1

SERIA NEW UNI DC INVERTER ASF/ASC/ASD-18-60AIN/ASGE-18-60AIN WK

PH Zabezpieczenie wysokiego napięcia modułu DC

P8 Błąd wysokiej temperatury modułu PFC

Pc Zabezpieczenie nadprądowe modułu PFC

P7 Błąd czujnika temperatury modułów IPM i PFC

P5 Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

PL Zabezpieczenie niskiego napięcia układu DC

Lc Błąd startu urządzenia

Hc Zabezpieczenie modułu PFC

P0 Reset układu zasilania modułów PFC i IPM

H7 Błąd pracy sprężarki (brak synchronizacji zasilania)

Ld Zabezpieczenie kierunkowości zasilania sprężarki

P6 Błąd komunikacji między modułami PFC i IPM

H5 Zabezpieczenie modułu IPM

E1 Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia

E3 Zabezpieczenie niskiego ciśnienia

E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia

H3 Zabezpieczenie sprężarki przed przeciążeniem

E6 Błąd komunikacji

F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

F2 Błąd czujnika temperatury pośredniej skraplacza

F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

08 Odszranianie

09 Odzysk oleju

LP Błąd konfiguracji jednostki wewnętrznej

PA Zabezpieczenie prądowe AC

PP Nieprawidłowe napięcie zasilające

PU Zabezpieczenie modułu PFC

H6 Błąd silnika wentylatora

SERIA MULTI SYSTEM

U8 Błąd zasilania

C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki "jumper cap" w jednostce wewnętrznej

H6 Błąd pracy wentylatora parownika

F1 Błąd czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu

F2 Błąd czujnika temperatury parownika

b5 Błąd czujnika temperatury na zaworach tłocznych jednostki zewnętrznej

b7 Błąd czujnika temperatury tłoczenia

p7 Błąd czujnika temperatury modułu IPM

F3 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej

A5 Błąd czujnika temperatury ssania na skraplaczu

F4 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

A7 Błąd czujnika temperatury tłoczenia na skraplaczu

F5 Błąd czujnika temperatury temperatury tłoczenia sprężarki

E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami

U1 Zabezpieczenie sprężarki - niesymetryczny przepływ prądu

HE Błąd zasilania sprężarki - niesymetryczne napięcie

U3 Błąd napięcia szyny danych

P8 Błąd wysokiej temperatury modułu PFC

F0 Odzysk oleju - informacja serwisowa

PU Błąd zasilania sprężarki

E1 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

E3 Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

H3 Zabezpieczenie termiczne sprężarki

LP Błąd konfiguracji jednostek wewnętrznych

EE Błąd pamięci EEPROM

U5 Błąd odczytu wartości prądu pobieranego przez jednostkę

L3 Błąd pracy wentylatora skraplacza

E7 Konflikt trybów pracy jednostek wewnętrznych

F0 Odzysk oleju

LC Błąd startu sprężarki

E4 Błąd wysokiej temperatury tłoczenia

E8 Zbyt duży pobór prądu

E5 Zabezpieczenie zbyt dużego poboru prądu

P5 Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

H7 Błąd pracy sprężarki

Ld Zabezpieczenie kierunkowości zasilania sprężarki

H5 Zabezpieczenie modułu IPM

PL Błąd niskiego napięcia modułu DC

PH Błąd wysokiego napięcia modułu DC

HC Zabezpieczenie modułu PFC

U7 Błąd pracy zaworu 4 drogowego

SERIA UNI ON/OFF

E0 Błąd pracy pompki skroplin

E1 Zabezpiecznie HP

E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej

E3 Zabezpieczenie LP

E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki

E5 Zabezpieczenie sprężarki

E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami

E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej

E9 Błąd pływaka tacy ociekowe

F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia

F1 Błąd czujnika temperatury parownika

F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza

F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym

SERIA UNI ON/OFF ASCxxA

Czerwony LED/ RUN
Zabezpieczenie HP x1
Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej x2
Zabezpieczenie LP x3
Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki x4
Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami x6
Żółty LED / TIMER
Odszranianie x1
Błąd pracy pompki skroplin

SERIA UNI ON/OFF ASF60A / ASF60A

Jednostka wewnętrzna

Operation Timer Defrost
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- X --
Błąd czujnika temperatury parownika X -- --
Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki -- -- X
Błąd czujnika temperatury zewnętrznej X X X
Błąd pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej X X --

Nie świeci --, Miga X

Jednostka zewnętrzna /MAIN PCB/

LED 1 LED 2 LED 3
Błąd kolejności faz X -- --
Zbyt duży prąd sprężarki -- -- X
Zanik napięcia w jednej z faz X -- --
Zabezpieczenie HP X X --
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- X X
Błąd czujnika temperatury parownika -- X --
Błąd czujnika temperatury X

X

X

Jednostka zewnętrzna (MAIN PCB)

SERIA KING (AK)

H1 Odszranianie
E5 Zabezpieczenie sprężarki
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury na ssaniu w parowniku
H6 Nieprawidłowa praca wentylatora parownika

SERIA PRINCE (AP)

H1 Odszranianie
H6 Nieprawidłowa praca wentylatora parownika

SERIA QUEEN (AQ)

DF Odszranianie
CP Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza
HP Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza
OFF Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia

SERIA FLAT (AF)

Czerwony LED – mruga – odszranianie

SERIA TYTAN (AT)

1x czerwony LED - zabezpieczenia HP
3x czerwony LED - zabezpieczenia LP
5x czerwony LED - zabezpieczenie sprężarki
6x czerwony LED - nieprawidłowa komunikacja pomiędzy jednostkami

SERIA NORDIC INVERTER (AIN)

E4 Nieprawdłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji
F1 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H1 Odszranianie
H3 Zabezpieczenie sprężarki
H4 Błąd pracy urządzenia
H5 Zabezpieczenie modułu IPM inverter

SERIA FREECOMBI (FC)

H4 Błąd pracy systemu
H3 Zabezpieczenie sprężarki
H5 Zabezpieczenie modułu IPM invertera /Inteligent Power Modules/
E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E7 Błąd trybów pracy jednostek wewnętrznych
H1 Odszranianie
F1 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H7 Błąd pracy sprężarki
HC Zabezpieczenie modułu PFC /Power Factor Correction/
HE Zabezpieczenie spężarki
F6 – F8 – F9 – E0 – H0 - Błędy częstotliwości zasilania
E9 Zabezpieczenie przed wydmuchem zbyt zimnego powietrza w trybie grzania
F7 Odzysk oleju

ASF 60 A

Jednostka wewnętrzna

OPERATION TIMER DEFROST

Operation Timer Defrost
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- x --
Błąd czujnika temperatury parownika x -- --
Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
-- -- x
Błąd czujnika temperatury zewnętrznej x x x
Błąd pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej x x --

Nie świeci - -- Miga - X

Jednostka zewnętrzna (MAIN PCB)

LED 1 LED 2 LED 3
Błąd kolejności faz x -- --
Zbyt duży prąd sprężarki -- -- x
Zanik napięcia w jednej z faz x -- --
Zabezpieczenie HP x x --
Błąd czujnika temperatury pomieszczenia -- x x
Błąd czujnika temperatury parownika -- x --
Błąd czujnika temperatury x x x

ASF xx AL

E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
F1 Błąd czujnika temperatry pomieszczenia
F2 Błąd czujnika temperatury parownika
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
H1 Odszranianie

ASF xx AI

E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Bład czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd komunikacji z pilotem przewodowym

ASC xx A

Czerwony LED (RUN)
Zabezpieczenie HP x1
Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej x2
Zabezpieczenie LP x3
Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki x4
Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami x6
Żółty LED (TIMER)
Odszranianie x1
Błąd pracy pompki skroplin x8

ASC xx AI

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenia HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym

ASD xx A

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenia HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym
EE Zablokowany pilot przewodowy
FF Błąd komunikacji z centralnym sterownikiem
CC Pracą jednostki steruje centralny sterownik

ASGE XX A

E0 Błąd pracy pompki skroplin
E1 Zabezpieczenie HP
E2 Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej
E3 Zabezpieczenie LP
E4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia sprężarki
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E8 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E9 Błąd pływaka tacy ociekowej
F0 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
F1 Błąd czujnika temperatury parownika
F2 Błąd czujnika temperatury skraplacza
F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
F5 Błąd czujnika temperatury w pilocie przewodowym

SYSTEM SMF

Jednostka wewnętrzna

E0 Błąd pamięci EEPROM
E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami
E2 Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy jednostkami
E3 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej
E5 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej
E6 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
P0 Zabezpieczenie modułu IPM
P1 Zbyt niskie napięcie zasilające
P2 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P3 Zabezpieczenie sprężarki
P5 Odszranianie skraplacza

Jednostka zewnętrzna

E0 Błąd pamięci EEPROM
E1 Błąd czujnika temperatury parownika nr1
E2 Błąd czujnika temperatury parownika nr2
E3 Błąd czujnika temperatury parownika nr3
E4 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
E5 Zabezpieczenie sprężarki
E6 Błąd czujnika temperatury parownika nr4
E7 Błąd komunikacji pomiedzy modułami jednostki zewnętrznej
P0 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P1 Zabezpieczenie HP
P2 Zabezpieczenie LP
P3 Zazbezpieczenie sprężarki
P4 Zabezpieczenie modułu PFC
P5 Odszranianie skraplacza
P6 Zbyt wysoka temperatura skraplacza

SYSTEM SDV III

Jednostka zewnętrzna

E0 Błąd komunikacji pomiędzy jednostką nadrzędną i podrzędną
E1 Nieprawidłowa kolejnośc faz
E2 Błąd komunikacji pomiędzy jednostka zewnętrzną a wewnętrznymi
E3 Błąd czujnika temperatury tłoczenia jednostki zewnetrznej (master)
E4 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej jednostki zewnętrznej (master)
E5 Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki digitalscroll jednostki zewnętrznej (master)
E8 Błędny adres jednostki zewnętrznej
H0 Błąd trybów pracy jednostek wewnętrznych
H1 Błąd komunikacji centralnego sterownika
H2 Nieprawidłowe adresowanie jednostek zewnętrznych
H3 Nieprawidłowe adresowanie jednostek zewnętrznych
P1 Zabezpieczenie HP
P2 Zabezpieczenie LP
P3 Zabezpieczenie sprężarki digital scroll
P4 Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
P5 Zbyt wysoka temperatura skraplacza
P7 Zabezpieczenie sprężarki scroll nr 1
P8 Zabezpieczenie sprężarki scroll nr 2

Jednostki wewnętrzne (wyświetlacz)

EE Błąd pompki skroplin
E6 Błąd trybów pracy
E5 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej
E4 Błąd czujnika temperatury parownika
E3 Bład czujnika temperatury parownika na ssaniu
E2 Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami

Jednostki wewnętrzne LED

OPERATION TIMER DEF/FAN ALARM
Jednostka wyłączona -- -- -- --
Jednostka pracuje o -- -- --
Zabezpieczeniem przed
zamarzaniem jedn. wewn.
-- -- o --
Aktywna funkcja
wyłącznika czasowego
-- o -- --
Błąd komunikacji z jedn.
zewnętrzną
-- x -- --
Błąd czujnika temperatury
jedn. wewn.
x
Błąd trybu pracy x
Błąd pływaka tacy ociekowej xx
Nieprawidłowa praca jedn. zewn. x

- - nie świeci; x: miga; xx: miga szybko; O: świeci

JoomSpirit

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych